Services

Մաքրություն

Մենք առաջարկում ենք գրանցված գերեզմանների պարբերական մաքրում: Այն ներառում է, հետևյալ ծառայությունները (սակայն դրանցով չի սահմանափակվում). աղբի, չոր տերևների և խոտերի հեռացում գերեզմանից և դրա շրջակայքից, քաղհանում, հողի փխրեցում, ծաղիկների և բույսերի, քարի, մետաղի, ծառերի և գերեզմանի ու նրա ցանկապատի մյուս տարրերի խոնավ մաքրում:

Լրացուցիչ վճարի դիմաց հնարավոր է պատվիրել նաև այլ ծառայություններ: Հասանելի ծառայություններն են. ծաղկադրում, խնկարկում: Ծառաությունների փաթեթը կազմվում է՝ հաշվի առնելով տեղի ավանդույթները:

Վիդեո ուղեցույց
€ 59
Հայաստան, Ուկրաինա, Russia
€ 89
Իսրայել