Services

Հիմնական մաքրություն

Մենք իրականացնում ենք գերեզմանի հողակտորի համալիր մաքրում, եթե զննման արդյունքների համաձայն այն գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում: Ծառայությունը ներառում է գերեզմանի և դրա տարածքում աղբի, չոր տերևների և խոտի հեռացում, քաղհանում, հողի փխրեցում, ծաղիկների և բույսերի ջրում, քարի, մետաղի, ծառերի և գերեզմանի ու նրա ցանկապատի մյուս տարրերի խոնավ մաքրում, ինչպես նաև այլ աշխատանքներ:

Վիդեո ուղեցույց
€ 89
Հայաստան, Ուկրաինա, Russia
€ 139
Իսրայել