Services

Անհատական պատվերներ

Օգտատերը կարող է պատվիրել գերեզմանի խնամքի անհատական փաթեթ: Անհատական պատվերների բովանդակությունն ու արժեքը յուրաքանչյուր գրանցված գերեզմանի համար կարգավորվում են օգտատիրոջ և IGraveCare թիմի միջև հաստատված լրացուցիչ համաձայնագրով:

Այդ ծառայությունը կարող է ներառել հետևյալը. գերեզմանի տեխնիկական սպասարկում կամ վերանորոգում, տապանաքարի պատրաստում և տեղադրում, փայտանյութի և մացառների, մոլախոտերի վերացում, կանաչապատում, ծաղկադրում (թարմ կամ արհեստական), խնկարկում, կրոնածիսական արարողություններ և այլն: